Investičná spoločnosť pôsobí na trhu od roku 2007. Za ten čas úspešne zrealizovala niekoľko projektov. Zopár projektov skončilo vo fáze investičného zámeru. Tešia nás desiatky spokojných klientov, ktorí vďaka nám našli nový domov alebo nové priestory. Najlepšie referencie spoločnosti sú zrealizované projekty. Všetky ukončené projekty nájdete nižšie.

POLYFUNKČNÁ BUDOVA

ADRESA

Bernolákova 2, Trnava

REALIZÁCIA

projektová dokumentácia, stavba, prenájom priestorov

OBDOBIE

2008 - 2009

INFORMÁCIE

obchodný priestor, kancelárske priestory s vlastným parkovaním a garážami

BYTOVÝ DOM "Halenárska 15"

ADRESA

Halenárska 15, Trnava

REALIZÁCIA

projektová dokumentácia, stavba, predaj bytov a obchodného objektu

OBDOBIE 

2008- 2010

INFORMÁCIE

14 bytov s vlastným parkovaním v uzatvorenom dvore a polyfunkčný objekt

BYTOVÝ DOM "Biela labuť" 

ADRESA

Halenárska 18, Trnava

REALIÁCIA

projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, predaj zámeru pred realizáciou

OBDOBIE 

2008 - 2016

INFORMÁCIE

Projekt bytového domu s podzemnými garážami.

POLYFUNKČNÝ BYTOVÝ DOM

ADRESA

Púpavová ulica, Trnava

REALIZÁCIA

projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

OBDOBIE

2013

INFORMÁCIE

projekt nerealizovaný

RADOVÁ ZÁSTAVBA 5 RODINNÝCH DOMOV

ADRESA

Traťová 13 - 21 , Trnava

RELIZÁCIA

projektová dokumentácia, výstavba, predaj

OBDOBIE

2010-2011

INFORMÁCIE

radová zástavba 5 rodinných

BYTOVÝ DOM "Steinerka"

ADRESA

Gábora Steinera, Trnava

REALIZÁCIA

investičný zámer

OBDOBIE 

2010

INFORMÁCIE

Bytový dom s 23 BJ s výzorom radovej zástavby 

MEŠTIANSKY PIVOVAR  "Pracháreň"

ADRESA 

Radlinského 8, Trnava

REALIZÁCIA 

investičný zámer

OBDOBIE 

2015

INFORMÁCIE 

meštiansky pivovar s apartmánovými podkrovnými izbami v centre mesta